TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI, TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – KHÁCH SẠN NHA TRANG

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần vật tư Khánh Hòa

Địa điểm: 07 Hoàng Hoa Thám, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Phạm vi công việc:

  • Lập hồ sơ thiết kế phương án kiến trúc điều chỉnh, các công việc bao gồm:

+ Lên ý tưởng thiết kế cho dự án, trên cơ sở phương án Chủ đầu tư hiện có;
+ Lập thuyết minh thiết kế ý tưởng cho dự án;

  • Lập và thực hiện công tác xin chấp thuận độ cao tĩnh không điều chỉnh cho dự án;
  • Lập hồ sơ và xin thỏa thuận đấu nối hạ tầng: Cấp nước, thoát nước mưa, nước thái, cấp điện, giao thông.
  • Lập Dự án đầu tư xây dựng công trình;
  • Thiết kế cơ sở và thẩm định thiết kế cơ sở;
  • Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường;
  • Thiết kế kỹ thuật thi công và thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công;
  • Lập dự toán đầu tư xây dựng công trình;
  • Thiết kế và thẩm duyệt Phòng cháy chữa cháy;
  • Thẩm tra thiết kế và dự toán theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *